De praktijk

Fysiotherapie Binnenhof is een eerstelijns particuliere fysiotherapiepraktijk in Bergen. De praktijk is al sinds begin jaren tachtig te vinden aan het:

Binnenhof 6, 1861 JW Bergen (NH). Aan een groot parkeerterrein in het centrum met voor de deur parkeerplaatsen voor “minder-validen”.

U kunt bij ons terecht voor fysiotherapie, manuele therapie, acupunctuur, medical taping, dry needling, bekkenbodemtherapie en Mulligan concept. Onder het kopje pijnklachten? vindt u informatie over deze therapieën die worden aangeboden.

In onze praktijk werken vier gespecialiseerde en gediplomeerde fysiotherapeuten. Wij streven ernaar om fysiotherapeutische zorg en diensten van hoge kwaliteit te (blijven) leveren. Derhalve vindt er continue na- en bijscholing plaats. Hierbij is evidentie en het volgen van de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied van belang en deze inzichten worden eventueel ingepast in het therapeutisch handelen.

Wij hebben een zorgverlenerscontract met alle ziektekostenverzekeraars in Nederland, zodat een aantal fysiotherapie-behandelingen vergoed wordt, mits u aanvullend verzekerd bent.

Reacties zijn gesloten.